Ηλεκτρόλυση άλατος

Η ηλεκτρόλυση άλατος είναι η διαδικασία άμεσης παραγωγής χλωρίου . Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ένας ηλεκτρολύτης άλατος, ο οποίος παράγει ελεύθερο χλώριο μέσω ενός ηλεκτροδίου παραγωγής υποχλωριώδες νατρίου. Αποτελεί μία από τις πιο ασφαλείς και υγιεινούς τρόπους απολύμανσης του νερού της πισίνας. Παράλληλα καταργώντας τις ταμπλέττες χλωρίου αποτελεί και μία απο τις οικονομικότερες λύσεις.

Το νερό της πισίνας είναι συνεχώς διαυγές, χωρίς τις ενοχλητικές μυρωδιές και τον  ερεθισμό των ματιών που δημιουργούνται από τα παραπροϊόντα του χλωρίου, όπως χλωραμίνες και χλωροφόρμιο.  Η τάση υπερχλωρίωσης που επικρατεί στα περισσότερα δημόσια κολυμβητήρια (με το σκεπτικό της καλύτερης απολύμανσης του νερού απο κολοβακτηρίδια και άλλα πιθανή μικρόβια) έχει ως αποτέλεσμα να επιτείνουν τον σχηματισμό επικίνδυνων χλωραμινών και αλογονοφορμίων.

Η εταιρία ClearWater συνεργάζεται με έναν από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως που ειδικεύεται στην ηλεκτρόλυση άλατος , και με πελατολόγιο σε όλη της Ευρώπη και Αμερική.

Τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρόλυσης άλατος είναι τα παρακάτω:

  • Αυτόματη παραγωγή χλωρίου
  • Χειμερινή λειτουργία για οικονομία  σύμφωνα με την θερμοκρασία  του νερού, με δυνατότητα λειτουργίας δράσης  ακόμα και πάνω από τους 400CΑισθητήρας για αυτόματη διακοπή σε περίπτωση έλλειψης νερού
  • LCD control panel
  • Παραγωγή χλωρίου από 0%-100%
  • Αδιάβροχη συσκευασία , ανθεκτική σε UV ακτινοβολία
  • Κατάλληλο και για θαλασσινό νερό με κατανάλωση άλατος εως 3g/l.
  • Ειδοποιήσεις για έλλειψη άλατος, χαμηλή ροή, χαμηλή θερμοκρασία, κελιού ηλεκτρόλυσης,
  • Θερμοκρασιακός καθετήρας
  • Σύνδεση με δοσομετρική αντλία pH

Πλεονεκτήματα:

1) Οικονομία (τέλος στο χλώριο)
2) Η συγκέντρωση του χλωρίου διατηρείται στις επιθυμητές τιμές
3) Τέλος στη συσσώρευση καρκινογόνων ενώσεων
4) Ασφάλεια (πλέον όχι αποθήκευση χημικών με αποτέλεσμα τέλος στα ατυχήματα)
5) Ικανοποίηση λουόμενου (όχι ερεθισμούς σε δέρμα, κοκκίνισμα ματιών, όχι δυνατή μυρωδια), φρέσκο νερό και υγιεινό

6) Προστασία του περιβάλλοντος : το αλάτι είναι ασφαλές και φυσικό συστατικό
7) Μειωμένη ανάγκη συντήρησης (η μόνη ανάγκη συντήρησης που ανακύπτει στις πισίνες είναι το περιστασιακό καθάρισμα των ηλεκτροδίων)