Πισίνες με άδεια μικρής κλίμακας

Πισίνες με άδεια μικρής κλίμακας, στο νέο Γ.Ο.Κ περιλαμβάνεται αναφορά για την κατασκευή της πισίνας στην οποία δεν απαιτείται αδειοδότηση.

atlas1

Πισίνες με άδεια μικρής κλίμακας

 

Συνοπτικά μία πισίνα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πισίνα μικρής κλίμακας όταν:

1) έχει επιφάνεια μικρότερη των 50 τετραγωνικών μέτρων
2) δεν απαιτείται στατική μελέτη
3) το μηχανοστάσιο είναι compact μηχάνημα φίλτρανσης και ανακυκλοφορίας
4) το ύψος της πισίνας   κάτω από το φυσικό έδαφος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 1,5 μέτρου
5) το ύψος της πισίνας πάνω από το φυσικό έδαφος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 1 μέτρου

Οι πισίνες οι οποίες μπορούν να κατασκευασθούν χωρίς άδεια χρειάζεται να βεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση πριν την έναρξη της κατασκευής υπογεγραμμένη από τον μηχανικό. Η εταιρία ClearWater αναλαμβάνει την έκδοση αδείας της πισίνας σας, συνεργαζόμενη με έμπειρους μηχανικούς .

dakar21

Πισίνες με άδεια μικρής κλίμακας