Λευκά/inox εξαρτήματα

Λευκά/inox εξαρτήματα πισίνας από την Clearwater:
1) Στόμια εισαγωγής για πισίνες μπετού αλλά και για προκατασκευασμένες  σε λευκό ABS αλλά και σε inox (AISI 316):

2) Στόμια καθαρισμού σκούπας για πισίνες μπετού αλλά για προκατασκευασμένες σε λευκό ABS και σε inox (AISI 316) :

3) Στόμια πυθμένα για πισίνες μπετού αλλά και για προκατασκευασμένες πισίνες

 

ABI-630

Λευκά/inox εξαρτήματα

4) Σχάρες πυθμένα