Συντήρηση της πισίνας σας

Συντήρηση της πισίνας από εξιδικευμένο προσωπικό της Clearwater, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες εργασίες σε κάθε επίσκεψη. Ο σωστός έλεγχος και παράλληλα καθαρισμός του εξοπλισμού της πισίνας , αποτελεί την εγγύηση για την μακρόχρονη και αποδοτικότερη λειτουργία της . Είναι απαραίτητο ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει οτι η σωστή συντήρηση της πισίνας , θα τον απαλλάξει από πιθανά λειτουργικά προβλήματα αλλά και από φθορές στα εξαρτήματα, που σημαίνει επιπλέον οικονομικό όφελος.

Επομένως με τον όρο συντήρηση δεν εννοούμε μόνο την ρήξη χημικών και τον καθαρισμό της. Τόσο τα φίλτρα, όσο και οι αντλίες , θέλουν συγκεκριμένο  έλεγχο και προστασία, ιδιαίτερα κατα την χειμερινούς μήνες όπου οι αντλίες μένουν εκτεθειμένες στην υγρασία και σε μηδενική λειτουργία.

 

79412

Οι εργασίες που γίνονται είναι οι παρακάτω:

1) Καθαρισμός, σκούπισμα – βούρτσισμα της πισίνας

2) Έλεγχος και ρύθμιση pH -Cl  σε κάθε επίσκεψη, μέτρηση χημικής ισορροπίας και προσθήκη χημικών αν αυτό απειτείται.

3) Έλεγχος μηχανοστασίου

4) Αντίστροφη πλύση φίλτρου πισίνας

5) Καθαρισμός πρόφιλτρου αντλίας

6) Μέτρηση σκληρότητας καθώς και αλκαλικότητας του νερού

7) Καθαρισμός skimmer  και περιμετρικού καναλιού υπερχείλισης

8) Καθαρισμός μηχανοστασίου

9) Καλιμπράρισμα δοσομετρικού συστήματος αν διατίθεται.

cleaning

Να σημειωθεί ότι η εταιρία παρέχει παντώς τύπου χημικά πισίνας πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Φ (όπου απαιτείται)

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μία προσφορά για την πισίνα σας.

 

Χημικά πισίνας

Χημικά πισίνας:

1)Υποχλωριώδες νάτριο 14% (υγρό χλώριο). Το νερό της πισίνας θα πρέπει να έχει συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου 0,4 -0,6 mg/l (ή gr/κυβικό) νερού το οποίο ρυθμίζεται με αυτόματο δοσομετρικό σύστημα (βλ. αυτόματο δοσομετρικό σύστημα) . Το υποχλωριώδες νάτριο (υγρό χλώριο) είναι προϊόν των Ελληνικών Πετρελαίων και φέρει την αντίστοιχη βεβαίωση για αίτηση έγκρισής του.

index

2) Χλώριο σε κόκκους 56% (διχλωροισοκυανουρικό νάτριο). Χρησιμοποιείται για σοκάρισμα της πισίνας. Φέρει άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ ως απολυμαντικό προϊόν.

3) Χλώριο κόκκοι 90% (τριχλωροισοκυανουρικό οξύ). Πεδίο εφαρμογών : νερό κολυμβητικής δεξαμενής. Φέρει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως απολυμαντικό.

4) Ταμπλέτα χλωρίου 200 γραμμαρίων. πεδίο εφαρμογών : νερό κολυμβητικής δεξαμενής. Φέρει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως απολυμαντικό. Χρησιμοποιείται είτε σε χλωριωτή – βρωμιωτή ή απευθείας στα skimmer της πισίνας (εφόσον διαθέτει).

5) Ταμπλέτα χλωρίου triplex 200 γραμμαρίων. Περιέχει χλώριο ως απολυμαντικό, αλγεοκτόνο και κροκιδωτικό. Πεδίο εφαρμογών: νερό κολυμβητικής δεξαμενής. Φέρει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως απολυμαντικό. Χρησιμοποιείται είτε σε χλωριωτή – βρωμιωτή είτε απευθείας στα skimmer (εφόσον διαθέτει)

6) Υγρό pH minus. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει απολυμαντική δράση και δεν χρήζει άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ αφού δεν είναι απολυμαντικό . H δοσολογία του ρυθμίζεται με αντλία ελέγχου pH.

7) Αλγεοκτόνο υγρό. Εφαρμογή: χρησιμοποιείται στις πισίνες για την καταπολέμηση της εξάπλωσης των κοινών άλγεων.
Χρησιμοποιήστε 2 λίτρα για κάθε 100 κυβικά . Αν υπάρχουν πολλά άλγη, εφαρμόστε επεξεργασία ”shock” μετά τη ρύθμιση του pΗ.  Άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ.

8) Κροκιδωτικό υγρό. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει απολυμαντική δράση και δεν χρήζει άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ. Μικροοργανισμοί, οργανική και ανόργανη ύλη σε αιώρημα ή σε μορφή κολλοειδούς, είναι πολύ λεπτόμορφα για να συγκρατηθούν από μόνα τους από φίλτρα άμμου. Το κροκιδωτικό προκαλεί κροκίδωση των συσσωμάτων   σε φλόκους οι οποίοι πλεόν  μπορούν να συγκρατηθούν από τα φίλτρα.