Πολυεστερικές πισίνες

Πολυεστερικές πισίνες: η πιο εύκολη λύση στην κατασκευή πισίνας

Οι πολυεστερικές πισίνες απαιτούν μόνο  εκσκαφή και επίπεδη σταθερή επιφάνεια για την τοποθέτησή της. Η δεξαμενή νερού συνοδεύεται από τον compact μηχανοστάσιο με όλο τον εξοπλισμό ολοκληρωμένο.
Το compact μηχανοστάσιο περιλαμβάνει το φίλτρο, την αντλία, τον πινακα ελέγχου καθώς επίσης και κάποιο σύστημα απολύμανσης του νερού,όπως αυτόματο δοσομετρικό , ηλεκτρόλυση άλατος, ηλεκτρικός θερμαντήρας κ.τ.λ.

Οι πολυεστερικές πισίνες αποτελούν την πιο απλή λύση στην πισίνα, χωρίς να απαιτείται άδεια και χωρίς καμία ιδιαίτερη οικοδομική εργασία έρχεται η πισίνα σπίτι σας!

Σήμερα με την μεγάλη γκάμα σε σχήματα από ορθογωνικά, πολυμορφικά, κ.τ.λ μπορούν να ικανοποιήσουν το γούστο καθενός πελάτη.